Δράση του ΤΕΙ Κρήτης «Γνωρίζοντας της Βιομηχανία μας»

Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ (Ο.Α.Κ. ΑΕ), στα πλαίσια της δράσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (ΤΕΙ Κρήτης) «Γνωρίζοντας τη Βιομηχανία μας». Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στην αίθουσα Σεμιναρίων της Σχολής Διοίκησης Οικονομίας του Ιδρύματος, στο Ηράκλειο.

Ο O.A.K. A.E. ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013 (ΦΕΚ 1473/18-06-2013), με τη συγχώνευση των Οργανισμών Ανάπτυξης Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ. & Ο.ΑΝ.Α.Κ.) και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και έργων των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ Αποσελέμη. Το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών (51%), με την Περιφέρεια Κρήτης (22%), την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης (22%) και τις Ενώσεις Αγροτικών/Γεωργικών Συνεταιρισμών (5%) να κατέχουν το λοιπό 49%. Διαθέτει περισσότερα από 130 άτομα προσωπικό, διαφόρων ειδικοτήτων και έχει κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 7 Μ€ ετησίως, με ποικίλες δραστηριότητες.

Η εταιρεία λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας αφού παρέχει αγαθά και υπηρεσίες που εξυπηρετούν άμεσα δημόσιους σκοπούς, ενώ εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η έδρα του Οργανισμού είναι στα Χανιά, με παραρτήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του Οργανισμού είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή, η εκμετάλλευση, η διοίκηση και η επίβλεψη:
Συγκοινωνιακών έργων της Κρήτης
Υδραυλικών έργων (Φράγματα, λιμνοδεξαμενές και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού)
Υδροαρδευτικών δικτύων

Επιπλέον, στηρίζει την Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών (Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης – LEADER & ΟΠΑΑΧ Προγράμματα υποστήριξης ανέργων και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Δυτική Κρήτη ΤΟΠΣΑ – ΤΟΠΕΚΟ), Φιλοξενία και Υποστήριξη Νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης.

Η διάρθρωση της παρουσίασης και οι ομιλητές θα είναι οι παρακάτω:
Γενική Παρουσίαση του ΟΑΚ ΑΕ, Δ/νων Σύμβουλος, Φώτης Καζάσης
Μεγάλα υδραυλικά έργα του ΟΑΚ ΑΕ, Δ/ντης Υδραυλικών Έργων, Μάρκος Πατρελάκης
Διαχείριση υδραυλικών έργων και υδροαρδευτικών δικτύων του ΟΑΚ ΑΕ στην Κρήτη, Δ/ντης Διαχείρισης Συγκ. & Υδραυλικών Έργων, Βαγγέλης Μαμαγκάκης
Ενεργειακά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Ειδική Επιστημονική Σύμβουλος, Τριανταφυλλιά Νικολάου
Ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργασίες, Δ/ντης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, Λευτέρης Κοπάσης

Στην παρουσίαση είναι ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν ερευνητές και από άλλα ΑΕΙ ή Ερευνητικά Ινστιτούτα της Κρήτης, ενημερώνοντας για την παρουσία τους μέσω του industry@staff.teicrete.gr. Εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση του ΤΕΙ Κρήτης «Γνωρίζοντας τη Βιομηχανία μας» μπορούν επίσης να καταθέσουν αίτημα στο ίδιο email.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ